Arama Kriterleri

Tüm arama kriterlerinizi belirleyebilir en hızlı şekilde hayalinizdeki konuta ulaşabilir

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: simplexml_load_file(): http:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0

Filename: models/Common.php

Line Number: 197

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: simplexml_load_file(http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml): failed to open stream: no suitable wrapper could be found

Filename: models/Common.php

Line Number: 197

A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "http://www.tcmb.gov.tr/kurlar/today.xml"

Filename: models/Common.php

Line Number: 197

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 201

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 201

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 202

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 202

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 204

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 204

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 205

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 205

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 207

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 207

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 208

A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Trying to get property of non-object

Filename: models/Common.php

Line Number: 208

Dolar DOLAR 0.00 TL 0.00 TL
Euro EURO 0.00 TL 0.00 TL
Sterlin STERLIN 0.00 TL 0.00 TL
Blog / Sektör Haberleri
Emlak Kursu Müşteri İletişim Modülü Sınavı Emlak Kursu Müşteri İletişim Modülü Sınavı Adı Soyadı: EMLAK KURSU MÜŞTERİ İLETİŞİM MODÜLÜ SINAVI 1. İki birim arasında birbiriyle ilişkili mesaj alışverişine …………………… denir. a) Sosyalleşme b) İletişim c) Kanal d) Kodlama 2. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin öğelerinden değildir? a) Mesaj b) Kanal c) Alışveriş d) Dinleme 3. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kanallarından değildir? a) İşitme kanalı b) Görsel kanal c) Duyu kanalı d) Mesaj Kanalı 4. Kişinin zihinsel engelli olması aşağıdaki gürültü türlerinden hangisini ifade eder? a) Nörofizyolojik gürültü b) Fiziksel gürültü c) Psikolojik gürültü d) Toplumsal gürültü 5. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde dikkat edilmesi geren noktalardan değildir? a) Dinlersen anlarsın b) Tanırsan anlarsın c) Tanırsan doğru değerlendirirsin d) Doğru değerlendirirsen doğru iletişim kurarsın 6. Aşağıdakilerden hangisi iletişimde önemli noktalardan biri değildir? a) Öğren b) Gülümse c) Düşün d) Kodla 7. Aşağıdakilerden ifadelerden hangisi yanlıştır? a) Müşteri sözlerini bitirene kadar, müşteri sözünü kesmeden dinlemelidir. b) Müşteriyi dinlerken başka bir şeyle ilgilenmelidir. c) Müşteriye, kendisini dinlediğini davranışlarıyla hissettirmelidir. d) Müşteriyi anladığını hareketleriyle veya mimikleriyle abartıya kaçmadan belirtmelidir. 8. İşletmeye sürekli gelerek sorunsuz alış veriş yapan ve yanında farklı müşteriler de getiren müşteri grubu hangisidir? a) Geliştirilebilir müşteriler b)Faydalı müşteriler c) Sorunlu müşteriler d) İncinebilir müşteriler 9. Aşağıdakilerden hangisi etkin konuşma kurallarından değildir? a) Kişinin, anlatmak istediği konu ile ilgili çok kapsamlı bilgi sahibi olması gerekir. b) Konuşurken argo sözcükler kullanmaktan kaçınmak gerekir. c) Konuşulan konuya göre ses tonunu ayarlamak ve vurgulamalara dikkat etmek gerekir. d) Kişinin ortama uygun kılık kıyafet içinde olması önemli değildir. 10. Kızım sana söylüyorum gelinim sen anla ifadesi hangi iletişim çeşidi için söylenebilir? a) Paralel iletişim b)Çapraz iletişim c) Örtülü iletişim d) İç iletişim 11. Aşağıdakilerden hangisi sessiz iletişimin özelliklerindendir? a) Mesajın açık ve anlaşılır olması b) İletişimde süreklilik ve tutarlılık c) İletişim belirsizdir d) İnandırıcıdır 12. Kişisel samimi mesafe kaç cm dir? a) 0 – 40 cm b) 40 – 80 cm c) 80cm – 2 m d) 2m ve üstü 13. Bilgi, fikir, teşebbüs, emek, para, makine, malzeme gibi iş unsurlarından hepsinin veya birkaçının bir araya getirilerek planlı olarak kurulmuş bir düzen içinde, bunlardan bir üretim veya hizmetin elde edildiği, sisteme ne denir? a) Organizasyon b) Örgüt c) İşletme d) Motivasyon 14. Aşağıdakilerden hangisi motivasyonun özelliklerinden değildir? a) Birbirine pozitif yaklaşma ve destek olma, b) Olumlu bakış açısı, c) İşe adapte olma ve başarıyı paylaşma, d) Hiyerarşi, gerginlik, yapay iletişim 15. Daha çok belirlenen amaçlar doğrultusunda gücünü yetkiden alan başkalarına iş yaptırma sanatıdır. Tanımı aşağıdaki şıklardan hangisine aittir? a) Yönetim b) Yöneticilik c) İşletme Örgüt 16. Aşağıdakilerden hangisi yönetimin fonksiyonlarından değildir? a) Yönetim b)Planlama c) Denetleme d) Koordinasyon 17. Aşağıdakilerden hangisi liderlik özelliklerinden değildir? a) Yetenekli b) Üretken c)Çekingen d) Kararlı 18. İnsana aşırı önem veren “her şey insan için ” diyen ve üretimi ikinci plana iten lider tipi aşağıdakilerden hangisidir? a) Tatlı-sert lider b) Demokratik lider c) Hümanist lider d) Otoriter lider 19. Aşağıdakilerden hangisi İşletmenin dış ilişkide bulunduğu kişilerdendir a) Çalışanlar b) Yönetici c) Ortaklar d) İşletme sahibi 20. Aşağıdakilerden hangisi teşvik olamaz? a) Prim b) Tatil c) Terfi d) Fazla mesai Sektör Haberleri
Emsal Nedir Emlak Eğitimleri Emsal Nedir Emlak Eğitimleri EMSAL NEDİR? Bir arsanın üzerine yapılacak olan inşaatın kesin sınırlarını belirlemek için kullanılan bir matematiksel değer olan Kat Alanı Kat sayısı, yani kısaca KAKS, bir yapının bütün katlardaki alanları toplamının parsel alanına olan oranından elde edilen bir sayıdır ve halk arasında ise eski ifade ile ”emsal olarak” anılır. Bir inşaatın inşaat alanı, arsanın metrekaresi ile emsal değerinin(KAKS) çarpımı neticesinde bulunur. Örneğin ; 1200 metrekarelik bir arsanın imar durum belgesinde, Kaks değeri 2.00 yazıyorsa, o arsanın metrekaresini 2.00 ile çarparak sonuç bulunur. Yani 1200 X 2.00 = 2400 metrekare toplam inşaat alanına sahip olan bir proje yapılabilir demektir. Aşağıda ilgili yasa ve yönetmeliklerdeki teknik açılımı ve hesabını sizlerle paylaşıyor olacağım. Ancak daha açık ve uygulamaya dair bilinmesi gerekenler üzerinde durursak, emsal = nüfus veya nüfus kullanım yoğunluğu demek, daha anlamlı bir tabir olabilir. Bunun hesabında emsal uygulamasının yapılacağı alandaki altyapı imkanları, su depoları, elektrik trafoları, yol genişlikleri, bağlantı noktaları, teknolojik alt yapı, anıtlar kurulu sahaları, fay hattı haritaları, trafik yoğunluğu, gece gündüz nufus yoğunlukları, belediye bütçeleri, alt yapı yatırım stratejileri ve takvimleri, vb. gibi bir çok unsur değerlendirilerek ortaya çıkarılan bu matematiksel değer, aslında değişimi o kadar da kolay bir değer değildir. Kot farkının fazla olması nedeniyle eğimli arazilerde bazı kullanım avantajları elde edilebildiği gibi belirli metrajları aşan arsa büyüklüklerinde de zaman zaman ek imar hakları doğabilmektedir. Ya da tam tersine kıyılara yaklaştıkça bu imar haklarında azalışlar da söz konusu olabilir. Bazı bölgelerde belediye sınırlarını bir yolun ortadan ayırdığı hallerde veya bu yerlerin alt yapılarının ayrı niteliklerde teknik altyapılara bağlı olması halinde karşı karşıya olunmasına rağmen farklı imar uygulamaları olduğu görülebilir. Bu durumlar her zaman bir adaletsizliğin göstergesi olmayabilir. Ama bu adaletsizlik duygusuna sevk eden çarpık uygulamaların olmadığını da iddia edemeyiz ne yazıkki. O nedenle müteahhitlerin öyle bol keseden emsal artışı vaadlerine inanmamak gerekir. emsalin artışı ile imarın artışı ise aynı şeyler değildir. Bazı yerlerde her ne kadar emsal bir değerle belirtilse de plan notlarının detaylarına inildiğinde bazı avantaj ve dezavantajlarla durum her zaman aynı matematik hesabını çıkartmayabilir. Tabiri caizse, emsal, ortaya çıkacak elbisenin kumaş miktarı gibidir. Bu kumaşın yettiği kadarıyla inşaat alanı hesabı yapılacaktır. Bu nedenle bilhassa kat karşılığı inşaat işlerinde paylaşım terazisini biraz hassas tutabilmek önce malikleri bu hususta bilgilendirmek faydalı olabilir. Aksi halde bir yerde 15 kata müsaade edildiğini duyan teknik bilgisi olmayan bir malik örneğin 1000 m2 arsası varsa, şu şekilde yanlış hesaplar yapabilmektedirler, ”1000 m2 arsam x 15 kat = 15.000 m2’lik inşaat alanım var” diyebilir. Oysaki o yerde emsal (3) ise 1000 x 3 =3000 m2 inşaat alanı doğmaktadır. Müteahhitle %50 oranında anlaşmış olsalar, müteahhit malike 1500 m2 vermeyi planlarken malik ise 7500 m2 alacağını hesap ediyor olabilir. İşte bu nedenle bilhassa kentsel dönüşüm organizasyonlarında maliklerle yapılan görüşmeler ve bilgilendirmeler çok ciddi önem arz etmektedir. Tabi olayı hep az önceki uyanık malik örneği gibi düşünemeyiz. Bir de mağdur edilen ve güven duyguları yüksek olduğu için suistimal edilen malikler olduğunu da göz ardı edemeyiz. Kentsel dönüşüm bilgilendirme ofisleri, emsal ve emsal dışı kazanımlar gibi hususlarda da malikleri yeri geldikçe aydınlatmaktan fayda göreceklerdir. Teknik bir terimi anlamayıp, utandığı için sormayan ve bilgisizliğinin açığa çıkmaması için kabuğuna çekilen insanlar olduğunu unutmamak gerekir. İNŞAAT ALANI HESAPLANIRKEN AŞAĞIDAKİ KRİTERLER GÖZ ÖNÜNE ALINIR. ”Katlar alanına; Kanopiler, giriş saçakları, avlular, güneş, rüzgâr, yağmur ve kar etkisine karşı üstü örtülü bir veya birden fazla kenarı açık olan ve her bir bağımsız bölümle irtibatlı zemine oturan teraslar, çatı terasları ve çatı bahçeleri, Temelden çatıya taşıyıcı sistemle doğrudan bağlı olmayan binaya bitişik veya ayrık bir veya birden fazla kenarı açık olan arkatlar, bahçe ve istinat duvarları, Kapıcı daireleri ve bahçıvan evlerinin toplam 75 m2’si, bekçi odaları ve kontrol kulübelerinin toplam 9 m2’si, Sığınaklar ve ortak alan olarak ayrılan otoparklar, Asansör boşlukları, sahanlıklar, ışıklıklar, çöp, atık ve hava bacaları, tesisat galeri, şaft ve bacaları, Yapı inşaat alanının %3’ünü geçmeyen ortak alan veya binaya ait olan yalnızca tesisatın geçirildiği tesisat alanları, kazan dairesi, teshin merkezi, bina ve tesise ait arıtma tesisi, su sarnıcı, gri su toplama havuzu, yakıt ve su depoları ile silolar, trafolar, jeneratör, kojenerasyon ünitesi, eşanjör ve hidrofor bölümleri, Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan katlarda yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan veya bir bağımsız bölümün eklentisi veya parçası olmayan; ortak alan veya binaya ait jimnastik salonu, oyun ve hobi odaları, yüzme havuzu, sauna gibi sosyal tesis ve spor birimleri, Bütün cepheleri tamamen toprağın altında kalan bodrum katlar ile kısmen açıkta kalan bodrum katlarının en altındaki tavan döşeme kotu yol kotunun altında olan ve yola cephesi bulunmayan bodrum katında yer alan ve tek başına bağımsız bölüm oluşturmayan; yapı inşaat alanının %5’ini aşmayan ortak alan depolar, konut kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanının %20’sini, ticari kullanımlı bağımsız bölümün bağımsız bölüm bürüt alanını aşmayan depo amaçlı eklentiler, Üstü sökülür-takılır hafif malzeme ile kenarları rüzgar kesici cam panellerle kapatılmış olsa dahi açık oturma yerleri, çocuk oyun alanları, en az bir tarafı açık; sundurmalar, açık büfeler, açık yüzme havuzları, atlama kuleleri, pergolalar ve kameriyeler, Mescit, ticari amaç içermeyen kreş ve çocuk bakım ünitelerinin, toplam yapı inşaat alanının %5’ini aşmamak koşuluyla 750 m²’yi geçmeyen kısımları,Bulunduğu katın alanının toplam %25’ini geçmemek koşuluyla; sökülür-takılır-katlanır cam panellerle kapatılmış olanlar dâhil olmak üzere balkonlar, açık çıkmalar ile kat bahçe ve terasları, yangın merdiveni, yangın güvenlik holü, diğer açık veya kapalı merdiven evlerinin 20 m2’si, dahil edilmez. Uygulama imar planında emsal verilmeyen alanlarda, planda verilen veya yönetmelikle belirlenen; taban alanı katsayısı ile kat adedinin çarpılması ile bulunur. Tamamen toprağın altında kalması nedeniyle bu bent uyarınca emsal hesabına konu edilmeyen mekanların hiç bir cephesi kazı ve tesviye yapılarak açığa çıkarılamaz. Emsale konu edilmeyen mekanlar proje değişikliği ile imar planındaki veya yönetmelikle belirlenen emsal değerini aşacak şekilde emsal hesabına konu alan haline getirilemez, müstakil bağımsız bölüm haline dönüştürülemez ve kat mülkiyeti tesis edilemez.” TAKS: Taban alanı katsayısıdır. Bir yapının taban alanının, arsa alanının ne kadarına yapılabileceğinin oranını gösterir. KAKS: Kat alanı katsayısıdır. Başka bir adı da “Emsal”dir. Bir arsaya yapılabilecek toplam net inşaat alanını belirler. KAKS imar planı ve notlarında aksine bir hüküm yoksa net parsel alanı üzerinden hesaplanır. TAKS nedir? TAKS, bir yapının taban alanının ne kadar olacağını beliliyor. TAKS nasıl hesaplanır, diyorsanız hemen yanıtlayalım. TAKS hesaplama.. Taban Alanı Katsayısı olan TAKS, yukarıda da belirttiğimiz gibi arsadaki inşaatın taban oturum alanının arsaya oranını ifade ediyor. TAKS hesabı örneği.. TAKS hesabı; taban alanı çarpı arsa alanı formülü baz alarak yapılıyor. Buna göre 1500 metrekarelik arsanın taban oturumu 450 metrekare olabiliyor. 1500 x 0,30 = 450 metrekare Veraset ve intikal işlemleri nasıl yapılır? Veraset tapu işlemleri vefat durumunda miras olarak kalan gayrimenkullerin mirasçılar arasında pay edilmesi ile yapılıyor. Veraset ilamında adı geçen mirasçılar hissedar olarak görünüyor ve bu kişiler adına tapu çıkarılabiliyor Veraset tapu işlemleri nasıl yapılır? Miras yoluyla elde edilen emlak (tarla, arsa, konut, dükkan) intikal işlemleri sırasında nasıl bir yol takip edilmelidir? Bir kişinin ölmesi durumunda, ölen kişiye ait taşınmaz (ev, tarla, arsa, dükkan) kanuni mirasçıları kimse ona geçer. Mirasçılar iki şekilde olabilir. Bunlar; kişinin ölümüne bağlı olarak, kanundan doğan kanuni mirasçılık söz konusu olabileceği gibi mirasçılık sözleşmesine (vasiyetname) dayanan mirasçılar da söz konusu olabilmektedir. Mirasçıların, kendilerine intikal eden emlakla ilgili olarak işlem yapabilmeleri için öncelikle mirasçı olduklarını kanıtlamaları gerekmektedir. Bunun için mümkün olan en kısa zamanda mahkemeye başvurarak veraset belgesi (mirasçılık belgesi) almaları gerekir. Veraset belgesi genel manada ölen kişinin mirasçılarının kim olduğunu ve miras hisselerini belirten bir belgedir. Veraset belgesi verasetin ya da diğer bir ifadeyle mirasın gerçekleşmesi için oldukça öneme sahip bir belgedir. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ekleri, talep dilekçesi, mirasçılık belgesi, veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdının doldurulması gibidir. Veraset Beyannamesinin 4 ay içinde verilmesi zorunluluğu bulunuyor. Veraset ilamı belgesi, ölen bir kimsenin mirasçılarını ve onları gösteren mahkemelerce verilen bir belgedir. Veraset ilamı müracatının bir ay içinde yapılması gerekir. Veraset ilamı çıkarmak için gerekli belgeleri şöyle sıralayabiliriz; Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ekleri 1. Sulh Hukuk Mahkemesine yazılacak talep dilekçesi (EK.1) 2. Mirascılık Belgesi (herhangi bir nüfus müdürlüğünden alınır. Ölenin ölüm kağıdını götürün) (EK:2) Bu iki evrak alınarak ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine sunulur. (Bu işlem Varislerden bir tanesinin mahkemeye müraacat etmesi ile veya bir avukat kanalı ile olur.) Mahkeme gün verir ve günü geldiğinde bir sorun çıkmaz ve karar verilirse veraset ilamı mahkemenin yazı işlerinden alınır. 2011 yılından önce yalnızca Sulh Hukuk Mahkemelerinden alınabilen mirasçılık belgeleri (veraset ilamları), yargı hizmetlerini hızlandırmak amacıyla artık noterlerden de alınabiliyor. Veraset ilamının çıkarılabilmesi için tüm varislerin gelmesi gerekmez. Yalnızca bir variste noterden mirasçılık belgesini çıkartabilir. Noter Veraset İlamı Ücreti 2016:Mirasçılık belgesi için başvuranların notere 111,14 TL harç ödemeleri gerekiyor. 3.Bundan sonra yapılacak iş; veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdını doldurmak olacaktır. (EK:3) (veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdını Maliye’den veya Veraset ve İntikal Vergi dairelerinden parasız alabilirsiniz) . Ancak veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdını doldurmak için gayrimenkullere ilişkin gayrimenkullerin bulunduğu ilgili belediyenin Emlak servislerine gidilmelidir. Belediyeye gitmeden önce yanınıza Veraset İlamı, Mirascılık Belgesi, Nüfüs cüzdanı ve birer fotokopilerini almayı unutmayınız. Ölen kişiden kalan gayrimenkullerin bağlı bulunduğu belediyeye gidiniz. İlçe ve Belde belediyelerinin emlak servisleri, veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdının arka yüzüne gayrimenkullere ait bilgileri doldurup ve altını mühürleyerek size verebilirler veya gayrimenkulleri gösterir bir belgeyi mühürleyip size verebilirler. (Belediyelerde değişik uyguluma olabilir) Ayrıca belediye emlak yetkilisi ölenin üzerindeki gayrimenkullere ait beyanı varislerden herhangi birinin üzerine yeni beyan olarak geçer, siz hangi varisin üzerine geçmesini istiyorsanız onun üzerine yapılır, fakat üzerine beyanı yapılacak varisin Nüfus kağıdı ve bir fotokopisi ile birlikte bulunması gerekir. Belediye Emlak servisi veraset ve intikal vergisi beyannamesi kağıdının önyüzüne tüm varislerin isimleri yazdıktan sonra arka yüzünü doldurmadan size verdiyse siz kağıdın arka yüzünü kendiniz doldurursunuz. (EK:3) Veraset beyanının arka yüzünde ölen kişiye ait taşınır malları varsa (Para, araç, senet, borç vb) ilgili beyan tablosunu da doldurmayı unutmayınız. Daha sonra doldurmuş olduğunuz Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, Tüm tapulara ilişkin tapuların aslı ve birer fotokopileri, Veraset İlamı aslı ve bir fotokopisi, Mirasçılık Belgesi aslı ve bir fotokopisini yanınıza alıp ölenin en son ikametinin kayıtlı olduğu Belediye sınırları içindeki Veraset ve İntikal Vergi Dairesine müracaat ediniz. İlgili görevli gerekli evrakları alıp size gün verir. Sonra gider aynı yerden belgenizi alırsınız. Veraset Beyannamesi 4 ay içinde verilmelidir. Miras yoluyla intikal işlemleri ise gayrimenkulün ya da taşınmazın veraset belgesine (mirasçılık belgesi) göre mirasçılar adına tescilidir. Miras yoluyla intikal işlemi, hisseli mülkiyet şeklinde yapılacaksa, bütün mirasçıların bizzat ya da temsilcileri yoluyla (noterde düzenlenmiş vekaletnameler aracılığıyla) işleme katılmaları gerekmektedir. Mirasçılardan birinin ya da birkaçının eksik olması halinde ise, miras yoluyla intikal işlemi iştirak halinde mülkiyet olarak tescil edilir. Böyle bir durumda hissedarlar paylarından rahatlıkla ve serbestçe tasarruf etme hakkına sahip olamamaktadırlar. Mirasçılar birbirine paylarını devredebilirler ancak dışarıdan birine satış yapmaları mümkün değildir. Herhangi bir mirasçı da iştirak halinde intikal işlemi yaptırabilir ancak iştirak durumunu tek başına ortadan kaldıramaz. Miras yoluyla intikal işleminin yanında söz konusu gayrimenkullerin, ölüm halinde miras yoluyla ya da bağışlama yoluyla el değiştirmesi durumunda verilmesi zorunlu olan harç ve vergiler konusu da şu şekilde belirtiliyor: Bir emlağın (ev, konut, dükkan, arsa, tarla) miras yoluyla ya da bağışlama yoluyla el değiştirmesi durumunda 3 farklı vergi ya da harç adı altında ödeme yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. Bunlar ‘Veraset ve İntikal Vergisi’, ‘Emlak Vergisi’ ve diğeri de harç adı altında alınan ancak bir tanımı ve gerekçesi bulunmayan bir ödemedir. Bu ödemeleri aşamalı bir şekilde anlatacak olursak, Veraset tapu işlemleri 1. Miras kalan ya da bağış nedeniyle edinilen gayrimenkul için, beyanname veriliyor ve ‘Veraset ve İntikal Vergisi’ ödeniyor. 2. Miras kalan ya da bağış yolu ile edinilen gayrimenkulün yeni maliki, ilgili belediyeye ‘Emlak Vergisi Bildirimi’ veriyor ve izleyen yıldan itibaren her yıl ‘Emlak Vergisi’ ödeniyor. 3. Miras kalan ya da bağışlanan gayrimenkulün, ‘tapu işlemleri’ sırasında, ayrıca ‘tapu harcı’ da alınıyor. Buna göre; a) Miras Olayında: Gayrimenkul mirasçılar adına tapuda tescil edilirken, binde 9 oranında ‘İntikal Harcı’ alınıyor. Böylece, miras yolu ile intikal eden gayrimenkul nedeniyle, yüzde 1-10 arasında ‘Veraset ve İntikal Vergisi’, binde 9 oranında da ‘İntikal Harcı’ alınmış oluyor. b) Bağış Olayında: Gayrimenkulün bağışlandığı kişi, ‘Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi’ veriyor ve yüzde 10-30 arasında (ana, baba, eş ve çocuklara bağışta yüzde 5-15 arasında) ; Veraset ve İntikal Vergisi ödüyor. Ardından, bağışlanan gayrimenkulün tapu işlemleri sırasında, ayrıca binde 54 oranında ‘tapu harcı’ ödüyor. Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi ne zaman verilmelidir? 1.Veraset Yolu ile İntikallerde; Ölüm Türkiye’de vuku bulmuş ise -Mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden dört ay içerisinde, - Mükellefin yabancı bir memlekette bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, Ölüm yabancı bir memlekette ise -Mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde ölüm tarihini takip eden altı ay içinde, -Mükellefler vefat edenin bulunduğu memlekette oldukları takdirde ölüm tarihini takip eden dört ay içerisinde, -Mükellefler vefat edenin bulunduğu yerin dışında başka bir yabancı memlekette oldukları taktirde ölüm tarihini takip eden sekiz ay içerisinde, veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekir. 2-Hibe Yolu ile İntikallerde; Hibe yoluyla mal intikal ettiğinde malların hukuken iktisap edildiği tarihi takip eden bir ay içerisinde Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Veraset beyannamesi için gerekli belgeler Veraset beyannamesi için gerekli belgeler, veraset ilamının aslı veya tasdikli örneği, belediyeye varisler tarafından verilen emlak beyannamesinin belediyece onaylanmış örneği, vefat edenin oturduğu mahalle muhtarından alınan ilmühaber olarak isteniyor. Veraset ve intikal vergisi istisna tutarı 2016 Veraset vergisi 170.086 TL'ye kadar olan miraslardan vergi alınmadığı için daha çok zengin vergisi olarak anılıyor. Miras kalan menkul ve gayrimenkul mallardan (borçlar düşüldükten sonra), evlatlıklar da dahil olmak üzere füruğ (altsoy yani bir kimsenin çocukları, onların çocukları, onların da çocukları) ve eşten her birine isabet eden miras hissesinin 2016 yılında 170.086 TL'si veraset ve intikal vergisinden müstesna olacaktır. Ayrıca; İvazsız(karşılıksız) suretle meydana gelen intikallerde 3.918 TL'ye kadar olan miraslardan vergi alınmaz. Veraset ve intikal vergisi 2016 tarifesi 1/1/2016 tarihinden itibaren veraset yoluyla veya ivazsız surette meydana gelen intikallerde veraset ve intikal vergisi aşağıdaki tarifeye göre hesaplanacaktır. Matrah Verginin Oranı (%) Veraset Yoluyla İntikallerde İvazsız İntikallerde İlk 210.000 TL için 1 10 Sonra gelen 500.000 TL için 3 15 Sonra gelen 1.110.000 TL için 5 20 Sonra gelen 2.000.000 TL için 7 25 Matrahın 3.820.000 TL'yi aşan bölümü için 10 30 Veraset intikal vergisi beyannamesi Ölen kişinin yakınlarına kalan mallar üzerinden mirasçıların mirasçılığı kabul etmesi halinde devlet tarafından alınan bir vergidir. Bu vergi için mirasçıların veraset intikal vergisi beyannamesi vermesi gerekiyor. Veraset intikal vergisi beyannamesi veraset yoluyla kalan malların belediyeye bildirimi anlamına geliyor. Örneğin; vefat eden bir kimsenin kalan malları için yakınlarının (kalan mirası kabul etmeleri halinde) o malların toplam bedeli üzerinden devlete bir vergi ödemesi gerekiyor. Bu vergi de veraset ve intikal vergisi olarak isimlendiriliyor. Ancak bu vergiyi ödeyebilmek için gayrimenkullerin bağlı bulunduğu belediyeye bir veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek sorumluluğu bulunuyor.Veraset intikal vergisi beyannamesinde veraset ilamında adı geçen varislerin adı soyadı ve imzasının olması zorunlu bir uygulamadır. Veraset intikal vergisi beyannamesi örneği aşağıdaki gibidir: VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ BEYANNAMESİ .................. V.D.KODU 1………………………………… İNTİKALİN ŞEKLİ(*) Vergi Dairesi Müdürlüğüne Veraset İvazsız İntikaller 2…………………………………………İl-İlçe 3……………………………………………Olay Kayıt ve Hs. Def. Sıra No. (Vergi Dairesince Doldurulacaktır.) Tablo 1: ÖLENİN VEYA İVAZSIZ İNTİKALDE BULUNANIN 1. Vergi Kimlik Numarası(**) 2. Soyadı / Unvanı 3. Adı 4. Baba Adı 5. Mesleği/Faaliyeti 6. Ölüm Yeri ve Tarihi 7. İvazsız İntikalin Meydana Geldiği Yer ve Tarih 8. İkametgah veya İşyeri Adresi Mahalle: Cadde/Sokak: Kapı No: Daire No: İl/İlçe: Posta Kodu: Tablo 2: MÜKELLEFLERİN Vergi Kimlik No(**) Adı Soyadı / Unvanı AkrabalıkDerecesi Doğum Tarihi İkametgah veya İşyeri Adresi /Telefon No. İMZA (*) İntikal hangi şekilde meydana gelmiş ise ilgili haneye (x) işareti konulacaktır. (**) T.C. kimlik numarası veya yabancı kimlik numarası yazılacaktır. Emlakta Gabari Nedir? Emlakta gabari nedir sorusunun yanıtını haberimizde bulabirsiniz. İşte Emlakta gabari nedir sorusunun yanıtı... Emlakta gabari nedir sorusunu basit bir şekilde anlatmaya çalışalım. Gabari, yapılacak bir binanın belediye tarafından öngörülen azami yüksekliğine verilen ada deniyor. Yani yerel yönetimin verdiği azami yükseklik birimdir. Bu bulunan bölgeye göre farklılıklar oluşturabilir. Yerel yönetimler bu konuda yetkili olan makamlardır. Gabari ölçüleri ise arazinin yüz ölçümüne göre boyuna ve emsaline uygun olarak söz konusu projenin yapılacağı yerin bağlı olduğu belediyesi tarafından belirleniyor. Arsanız varsa ve üzerine bir ev yapmayı planlıyorsanız gabari hesaplaması yaptırmak zorundasınız. GABARİ NASIL HESAPLANIR? Peki gabari nasıl hesaplanır? Gabari nasıl hesaplanır sorusuna ise şöyle yanıt verebiliriz; Gabari hesaplamasında size tebliğ edilen azami yükseklikten 0,5 metre çatı farkı çıkartılıp, 3’e bölünmesiyle bulunuyor. Böylelikle yapmak istediğiniz evin kat katlı olabileceği ortaya çıkıyor. Hmax ( Maksimum Yükseklik ) = 6.50m – 9.50m – 12.50m – 15.50m …. 45.50m gibi sayılıyor. Binanın maksimum yüksekliğini gösterir. 0.50 metre çatı payı olup, asıl rakam hep 3 metre katlarıdır. Kat başına 3 metre verilirse sırasıyla 2 kat – 3 kat – 4 kat...kat olarak anlaşılır. GABARİ SERBESTTİR NEDİR? Bazı yerlerde Hmax = Serbest olur. Gabarinin serbest olması toplam inşaat alanı ile ilgilidir. Eğer emsali kullanıp daha küçük taban oturumlu daha yüksek bina yapmak istenirse toplam inşaat alanını geçmemek koşuluyla H yükselebilir veya tam aksi olarak taban oturumunu büyük kat adedini yani H’ı küçük tutup daha alçak bir yapı yapılabilir. Yani H’ın serbestliği toplam inşaat alanını geçmemek koşuluyla olabiliyor. Şimdi gelin gabari nasıl hesaplanır sorusuna bir örnekle açıklık getirelim. Örneğin, maksimum gabarinin 9.5 metre olduğu bir bölgede ev yapmak istiyorsanız şöyle hesap yapacaksınız; 9.5 metre-0.5 metre=9 metre 9/3=3 Bu hesaba göre yapmayı planladığını evin kat sayısı 3'tür. Sektör Haberleri
Emlakçılık Mecburi Standart Tebliğ Emlakçılık Mecburi Standart Tebliğ Emlakçılık mecburi standart tebliği! 08 Temmuz 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25162 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Mecburi Standard Tebliği (Tebliğ No: ÖSG-2003/59) Madde 1- Bu Tebliğ 8/1/1985 tarihli ve 3143 sayılı, 10/6/1930 tarihli ve 1705 sayılı, 18/11/1960 tarihli ve 132 sayılı kanunlara istinaden hazırlanmıştır. Madde 2- Türk Standartları Enstitüsü tarafından hazırlanan ekli TS 11816 ''Emlak Komisyonculuğu Hizmetleri- Genel Kurallar'' Standardı Resmi Gazete'de yayımı tarihinden itibaren 6(altı) ay sonra mecburi olarak uygulanacaktır. Madde 3- Ekli Standard kapsamında hizmet üretenlerin bu Tebliğ hükümlerine uymaları zorunludur. Madde 4- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Madde 5- Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. Emlak komisyonculuğu hizmetleri - Genel Kurallar 0 Konu, tarif, kapsam 0.1 Konu Bu standart, Emlak komisyonculuğu hizmetlerinin genel kurallarına dairdir. 0.2 Tarifler 0.2.1 Emlak: Ev, arsa, bağ, bahçe, vb. taşınmazların ortak adı. 0.2.2 Emlak komisyonculuğu: Emlak alım, satım,kiralama vb. aracılık işleri. 0.2.3 Emlak komisyoncusu Gerçek hak sahiplerinin talebi üzerine düzenlenen süreli veya süresiz iş sözleşmesi yaparak; taşınmazın alımı, satımı, rehin vb. aynı hak tesisi gibi tüm hukuki ve teknik işlemleri ve kiralanması konusunda aracılık eden ve kiralama sonrası hizmetleri yerine getiren, bu konularda gerektiğinde danışmanlık, bilirkişilik ve ekspertizliğini yapan ve bunlarla ilgili olarak gerekli form, beyanname vb. belgeleri doldurabilen, bu iş ve işlemleri kendi adına açılmış bir iş yerinde yapan kişi veya kuruluş. 0.2.4 Müşteri: Emlak komisyonculuğu hizmetlerinden faydalanan kişi veya kurum. 0.2.5 Mal sahibi: Emlağın sahibi 0.2.6 Yardımcı eleman: Satılık veya kiralık bir taşınmazı müşteriye gösteren ve gerekli bilgileri veren eleman. 0.2.7 Müşteri temsilcisi: Emlak komisyoncusunun portföyünde bulunan taşınmazları, emlak komisyoncusu adına pazarlayan, emlak komisyoncusu ile çalışan ve bu işlemlerden doğan yasal ve mali sorumluluğu üstlenen kişi. 0.3 Kapsam: Bu standard; emlak komisyonculuğu hizmetlerinin, işletmecilik, hizmet ortamının özellikleri, bulundurulması gerekli araç-gereç ve çalışanların özellikleri ile ilgili genel kuralları kapsar. 1 Kurallar 1.1 İşletmecilik ile ilgili kurallar 1.1.1 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek odasına kayıt olmalı, emlak komisyonculuğu hizmetlerini meslek odasınca kullanıma sunulan sözleşmeyi düzenleyerek vermeli ve emlak komisyonculuğu dışında herhangi bir iş yapmamalıdır. 1.1.2 Hizmet verilen bölgenin kroki, vaziyet planı, maket, perspektif vb. tanıtma elemanları emlak bürosunun duvarlarında veya uygun yerlerinde müşterilerin görebileceği şekilde teşhir edilmeli, kiralık ve satılık taşınmazların özelliklerinin belirtildiği ilan panosu düzenlenmeli, taşınmazların özelliklerinin müşteriye daha iyi tanıtılabilmesi için broşür, fotoğraf, video çekimi, vaziyet planı, imar durumu, vb. yararlanılmalıdır. 1.1.3 Emlak komisyonculuğu hizmetleri ilgili meslek kuruluşlarınca belirlenmiş ücret tarifesine göre verilmeli ve komisyon ücretlerinin oranları ile yer gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talebinde bulunulmayacağı müşterilerin görebileceği bir yere asılmalıdır. 1.1.4 Emlak komisyoncusu, iş yeri tabelasında ve basılı evraklarında mesleğini tanımlayan ibareler dışında herhangi bir yazı, sıfat veya ünvan kullanmamalıdır. 1.1.5 Emlak komisyoncusu, verdiği hizmet dolayısıyla edindiği bilgileri sözleşme ile belirlenen esaslar dışında kullanmamalı ve açıklamamalıdır. 1.1.6 Emlak komisyoncusu, vereceği ilanlarda iş yerinin adını belirtmelidir. 1.1.7 Emlak komisyonculuğu hizmetleri, sözleşmede yer alması kayıdıyla yapılacak yazılı bir sözleşme esasına göre şubeleri veya müşteri temsilcileri aracılığıyla verilebilinir. Bu sözleşmede; hizmetin süresi, ücreti, yasal ve mali sorumluluklar vb. hususlar yer almalıdır. 1.1.8 Emlak komisyonculuğu bürosunda haberleşme hizmetlerinin yürütülebilmesi için telefon, faks, ve bilgisayarla haberleşme ağı vb. bulunmalıdır. 1.1.9 Taşınmazın müşteriye yerinde gösterilebilmesi için, emlak komisyonculuğu bürosuna ait taşıt bulunmalı veya bu hizmetin yerine getirilebilmesi için sözleşmeli bir taşıt imkanı sağlanmalıdır. 1.1.10 Taşınmazın özelliklerinin belirtildiği tanıtıcı ve bilgi verici yazılı ve görüntülü belgeler uyuşmazlık halinde hukuki belge özelliği taşıyacak şekilde düzenlenmelidir. 1.1.11 Taşınmazlarda bulunan ''Kiralık'' veya ''Satılık'' ilanları uzaktan farkedilebilecek büyüklükte olmalıdır. 1.2 Hizmet ortamının özellikleri ile ilgili kurallar 1.2.1 Emlak komisyonculuğu bürosu, kat mülkiyeti kanunun belirlediği şekliyle bağımsız bir bölüm olmalı, iş yerinde; en az idari büro ve müşteri kabul yeri ile müşterek veya münferit kullanma özelliğinde teknik özellikleri TS 8357'ye uygun WC- lavabo bulunmalıdır. 1.2.2 İş yeri tabil olarak havalandırılmalı, mekanik havalandırma tesisatı bulunması halinde bu tesisat TS 3419 ve TS 3420'ye elektrik tesisatı TS IEC 60364-1'e, güvenlik korunması, TS IEC 60364-4-41'e, göre yapılmalı, su tesisatı TS 828' e, temiz su TS 266'ya uygun olmalı, TS 4019'a uygun ilk yardım çantası, TS 12201'e uygun çöp kutusu bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156' da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 1.2.3 İş yeri uygun bir sistemle ısıtılmalı ve ısıtmada yetkili makamlarca belirlenen yakıt kullanılmalıdır. 1.2.4 Emlak komisyonculuğu hizmetlerine yönelik işlerin yapılmasında kullanılan teknik cihaz ve donanıma uygun büro mobilyası bulunmalı ve yangınla ilgili olarak TS 4156'da belirtilen tedbirler alınmalıdır. 1.2.5 Emlak komisyonculuğu bürosunda; ilgili odasınca kullanıma sunulan ; - Matbu alıcı ve satıcı yetki sözleşmesi ve kira kontratı. - Matbu tellaliye, pey akçesi, yer gösterme ve komisyon paylaşım sözleşmesi, - Ekspertiz formu ile - Senet ve damga pulu - Hukuk, vergi, kadastro, muhasebe, pazarlama, tapu vb mevzuatı içeren kitaplar, basılı evrak, belge ve dökümanları bulunmalıdır. 1.2.6 Emlak komisyoncusu, resmi belge hüviyetinde olacak şekilde, faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutmalıdır. 1.2.7 Emlak komisyoncusu bürosunda : aşağıdaki araç ve gereçler bulunmalıdır. - Bilgisayar + yazıcısı + modem, - Telefon, - Faks, - Şerit metre, - Pusula, - Fotoğraf makinası, - El feneri, - Televizyon (tercihan), - Video (tercihan), - Kamera (tercihan). 1) Bu standard metninde atıf yapılan standardların numaraları, yayım tarihleri, Türkçe ve İngilizce ismleri metnin başında verilmiştir. 1.3 Çalışanlarla ilgili kurallar 1.3.1 Emlak komisyoncusu bürosunda , yeterli sayıda eleman bulunmalı, bu elemanlar mal sahipleri ile müşterileri bir araya getirildiklerinde, onlara hukuki yönden yeterli bilgi verebilmeli ve mevzuatın gerektirdiği işlemlerde yardımcı olabilmelidir. 1.3.2 Reklam,tanıtım ve pazarlama ile ilgili elemanlar müşteri ilişkilerinde güvenilir ve inandırıcı olmalıdır. 1.3.3 Emlak komisyoncusu, ilgili meslek kuruluşlari veya derneklerince ya da yetkili kılınmış kamu kurumlarınca düzenlenmiş kurslara katılmış olmalıdır. 1.3.4 Emlak komisyoncusu; Kiralama ve satış hizmeti kapsamında; - Müşteri temsilcisi ve yardımcı elemanların iş dağılımı, - Alan çalışması, - Yayınların emlak ilanı sayfalarının incelenmesi, - Müşteri portföyünde arz, talep yönünden değerlendirmesi, - Emlak kayıtlarını bilgisayar ortamında güncelleştirilmesi, - Taşınmazın pazarlanmak üzere hazır duruma getirilmesinin sağlanması, - Taşınmazda oturan varsa göstermek için randevuların alınması, pazarlama stratejisinin hazırlaması, - Yazılı ve görsel pazarlama teklifleri hazırlaması, - İlan verilecek gayrimenkulu belirlemesi, - Taşınmazın pazarlanmasındaki gidişat konusunda periyodik olarak müşteriye bilgi vermesi, - Diğer emlak komisyoncularıyla ortak çalışmaların yürütülmesi, - Tarafları bir araya getirmesi, - Tapu işlerine ilişkin randevuları alıp işlerin takip edilmesi İş ve işlemleri; Aracılık ve danışmanlık hizmeti kapsamında: - Satış, - Pazarlama, - İpotek, - Kat irtifakı, - Kat mülkiyeti kurma, ifraz ve tevhit, - Trampa, - Cins değişikliği, - Hibe (bağışlama). - Taksim (paylaşım). - Tashih (düzeltme). - Aplikasyon. - Harita ve belediyelerden bölge imar planı çıkarma. - Kadastro müdürlüklerinden röperli kroki ve çap belgesi alma. - Vergi muafiyeti belgesini alma, - Veraset vergi dairelerinden ilişik kesme veya temiz kağıdı alma, - Emlak beyannamesi düzenleme. - Noterden satış vaadi sözleşmesi yapma, - Kira akid sözleşmesi yapma İş ve işlemleri yapabilmelidir. 2 Çeşitli hükümler 2.1 Emlak komisyoncusu, bu standardda belirtilen hizmetler için istenildiğinde standarda uygunluk beyannamesi vermek veya göstermek mecburiyetindedir. Bu beyannamede söz konusu iş yerinin Madde 1'deki genel kurallara uygun olduğunu belirtmeleri gerekir Sektör Haberleri